ניצול נכון של משאבי האנרגיה בחברת "דורעד"

שבוע הבא אנחנו באשקלון. "בדקה וחצי" על ניצול נכון של משאבי האנרגיה בחברת "דורעד"